Kontakt

3K TECH Tomasz Kubacki
3K TECH Tomasz Kubacki

Punkt serwisowo-handlowy jest czynny :
pn – pt: 8.30-16.30

ul. Radziwoja 3, 61-057 Poznań

tel. / fax:  +48 61 87-07-167
e-mal: hydraulika@3ktech.pl

NIP: 6911756697
REGON: 301106978

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest firma 3K TECH Tomasz Kubacki, ul. Radziwoja 3, 61-057 Poznań.